پکیج مختص اعضا

2 ستونه

طلایی
ریال59000
 • دروه زمانی: 1 سال
 • املاک: ثبت ملک نامحدود
 • املاک ویژه: 100
محدود
ریال150000
 • دروه زمانی: 2 ماه
 • املاک: 100
 • املاک ویژه: 25

3 ستونه

طلایی
ریال59000
 • دروه زمانی: 1 سال
 • املاک: ثبت ملک نامحدود
 • املاک ویژه: 100
محدود
ریال150000
 • دروه زمانی: 2 ماه
 • املاک: 100
 • املاک ویژه: 25
ویژه
ریال90000
 • دروه زمانی: 2 هفته
 • املاک: 20
 • املاک ویژه: 2

4 ستونه

طلایی
ریال59000
 • دروه زمانی: 1 سال
 • املاک: ثبت ملک نامحدود
 • املاک ویژه: 100
محدود
ریال150000
 • دروه زمانی: 2 ماه
 • املاک: 100
 • املاک ویژه: 25
ویژه
ریال90000
 • دروه زمانی: 2 هفته
 • املاک: 20
 • املاک ویژه: 2
عضویت رایگان
ریال10000
 • دروه زمانی: 3 ماه
 • املاک: 100
 • املاک ویژه: 10

مقایسه املاک

مقایسه